Jeg er inspireret af det dagligdags, det velkendte og mødet mellem kultur og form.

Mine smykker er gerne udført i ordinære materialer og er en måde at formidle de observationer, jeg gør mig, min forkærlighed for ord og vendinger og mit behov for at bearbejde og forstå min omverden. Det bliver til smykker, der er lige til, muntre og endda lidt fjollede, men samtidig har en kritisk facet.
De historier, jeg fortæller, er grundlæggende mine egne, men jeg har et håb om, at de også kan betyde noget for andre, få et smil på deres læber og sætte tanker i gang.

Kernen i mit arbejde er kærlighed, passion og nysgerrighed og det spejler mit behov for at nde svar på uendelige spørgsmål.

I am inspired by the everyday, the familiar and the collision of culture and form.

Often crafted in mundane materials, my jewellery is a way of communicating the observations I make, my love of words and sayings, and my incurable need to process and understand the world around me. This results in work that is matter-of-fact, amusing and even silly and light, but always with a twist of critical observation.

I tell stories that are essentially mine, but with a hope that they can also touch others, bring a smile to their faces and get them thinking.
My work is about passion, love and curiosity and it mirrors my desire for answers to endless questions.

HELEN CLARA HEMSLEY

Født i Durban, Sydafrika i 1969, Helen Clara Hemsley bor i København, Danmark.

  • BA (Hons) Fine Art Sculpture – Glasgow School of Art, Skotland 1998
  • Smykkeformgivning, Institut for Ædelmetal, København 2010

Klik her for at downloade Helens CV. (cv-dk.pdf)

Born in Durban, South Africa in 1969, Helen Clara Hemsley lives in Copenhagen, Denmark.

  • BA (Hons) Fine Art Sculpture – Glasgow School of Art, Scotland 1998
  • Jewellery making, Institute of Precious Metals, Copenhagen 2010

Click here to download Helen’s CV. (cv-en.pdf)

thumbnail_img_1235

SMYKKER | JEWELLERY

Tryk på smykkerne for at se mere om dem. | Click on the jewellery to see more.

KONTAKT | CONTACT

+45 22 35 85 20

helen@helenclarahemsley.dk

Facebook